Generalforsamling

Mandag den 22. juni 2020 kl. 19.00-22.00

Nu prøver vi igen efter lidt corona-pause!Vi tænker at afholde det udendørs, så tag gerne en klapstol eller andet med, og måske et termokrus til kaffen.Hvis det bliver regn eller stiv kuling trækker vi indendørs.Dagsordene er som følger

1 – Valg af dirigent.
2 – Valg af referent.
3 – Årsberetning og godkendelse af denne.
4 – Fremlæggelse af revideret regnskab og budget og godkendelse.
5 – Fastlæggelse af kontingent.
6 – Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde mindst en uge inden generalforsamlingen.
7 – Valg af bestyrelse.
8 – Valg af revisor.
9 – Valg af to suppleanter.
10 – Evt

Alle er velkomne, men det er kun betalende medlemmer, som har stemmeret.