GENERALFORSAMLING 2021

Generalforsamling 7/6-2021

Der mødte 13 frem ud af de 19, som er medlemmer og det er et rigtig flot fremmøde.

Dirigent blev Kenneth
Referent Erling

Formandes beretning var kort, da der ikke har været så meget aktivitet det sidste år.
Der blev nævnt de ture, som der har været og de var: Ankermyr/Hammerhavn, Dueodde, Salene og så var der lige en aften i klubben hvor der blev talt om billedredigering.

Regnskabet blev forelagt og godkendt uden bemærkninger. Der kom dog lige en kommentar om vi havde søgt midler hos friluftsrådet og det har vi ikke men det vil vi da forsøge.

Så var det kontingentet der blev talt om og det er bliver fortsat på 300,- årligt.

Under indkomne foresalg, blev der talt om en aften med Halloween tema og også en med Silhuet/skygge. Det er noteret og der er allerede planlagt en aften med Silhuet/skygge foto.

Næste punkt var valg af bestyrelse og det blev som følger.

Kennet, Kim, Stefan, Erling, Kim, Ole og Peter.
Et velkommen til de to nye Ole og Peter.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således:

Formand Kennet
Næstformand Ole
Kasserer Erling
Bestyrelsesmedlem Kim
Bestyrelsesmedlem Stefan
Bestyrelsesmedlem Peter

Revisor blev Karsten

Suppleanter blev Henrik, Erik og Jørgen.
Velkommen til Jørgen

Under evt. blev der fortalt, Radioklubben vil lægge nyt gulv og meget gerne vil have lidt hjælp fra os, så dem der har lyst kan meddele det til en i bestyrelsen og så vil de formidle det videre.

Der blev også talt om at arrangere et Fotomaraton for at skabe interesse for klubben. Det blev vi enige om og der blev nedsat et udvalg, som består af Ole, Karsten og Erling, som vil planlægge og så melde ud om hvornår.

/Bestyrelsen