Generalforsamling 2022

Mandag den 11. april 2022 kl. 19:00 – 23:00

Dagsordene er som følger

1 – Valg af dirigent.
2 – Valg af referent.
3 – Årsberetning og godkendelse af denne.
4 – Fremlæggelse af revideret regnskab og budget og godkendelse.
5 – Fastlæggelse af kontingent.
6 – Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde mindst en uge inden generalforsamlingen.
7 – Valg af bestyrelse.
8 – Valg af revisor.
9 – Valg af to suppleanter.
10 – Evt.

Alle er velkomne, men det er kun betalende medlemmer, som har stemmeret.

Vel mødt