Generalforsamlingen den 14 marts 2019

Fremmødte:

Jørgen Steen Kristensen Karsten Rasmusen
Steffen Pickering Kennet hult
Erik Hansen Philip Pedersen
Henrik Nielsen Carsten Nielsen
Stefan Kofoed Sode Kim Kure
Erling Nielsen Leif Kjærgaard

Valg af dirigent

Valget faldt på Philip Pedersen.

Valg af referent

Valget faldt på Kennet Hult

Årsberetning

Formanden fortæller om en fremgang i klubbens medlemmer i løbet af året. Vi er pt. 20 betalende medlemmer. Vi har fået et eget lokale hvor vi lejer os ind hos Radio amatørerne på Remisevej 4 i Rønne.

Der blev fortalt om alle arrangementer, både interne og eksterne samt foto ture, der er blevet afholdt i løbet af året. Det har været en glædelig respons fra biblioteket, vedr. vores afholdte fotoudstilling i foråret.

Et af de bedste arrangementer målt på interesse, var arrangementet ’Lær dit kamera at kende’, som træk fuldt hus i klublokalet. Det vil vi prøve igen for at trække nye medlemmer til udtaler formanden.

Film Noir arrangementet hos Verner Kjærsgaards foto Atalie i Nyker, var et spændende og inspirerende arrangement.

Årsberetning blev godkendt.

Fremlæggelse af revideret regnskab og budget.

Kasser Erling Nielsen fremlagde årsregnskab for 2018, som viser at klubben har et overskud på 3800,- på de måneder klubben har været aktiv.
Kasser fremlagde også et budget baseret på 25 medlemmer for 2019 og med et årligt kontingent med nuværende takst som også vil give et overskud på 2700,-
Regnskab blev godkendt.

Fastlæggelse af kontingent

Kontingentet vil blive forhøjet til 400,- pr. år og træder i kraft efter generalforsamlingen i marts 2020.
Kontingentforhøjelsen blev godkendt.

Indkomne forslag

Der er kommet et forslag om at flytte klubaftnerne til mandage og i lige uger. Forslaget er blevet godkendt, men vi afventer accept for dette fra radioamatørerne.

Der er kommet et forslag til at oprette en Kaffe/Te kasse til 5,- pr. klubaften. Forslaget blev godkendt.

Valg af bestyrelse 

Hele den siddende bestyrelse blev genvalgt.

Bestyrelsen for 2019 ser således ud:

Formand Philip Pedersen
Næstformand Kennet Hult
Kasser Erling Nielsen
Bestyrelsemedlem Kim Kure
Bestyrelsemedlem Stefan Sode Hansen

Valget af bestyrelse blev godkendt.

Valg af revisor

Karsten Rasmusen blev genvalgt som revisor.

Valg af suppleanter

Vi har fået en ekstra suppleant Erik Hansen

Suppleanter for 2019 ser således ud:
Henrik Nielsen
Erik Hansen
Valget af suppleanter blev godkendt.

Evt.

Under emnet eventuelt, kom der ønsker frem om kommende arrangementer:

Foto tur til ’Ryds bilkyrkogård’ i sverige og andre ture.

Analog Sort/Hvid evt. med old school fremkaldelse.

Deep Sky Night Photo med stacking teknikker og brug af progr. Sequator.

Udstillinger bibliotek evt. andre steder.

’Lær dit kamera at kende’ aften.