Bestyrelse 2024

Formand:Erling Nielsen
Næstformand:Johnny Flatov
Kasser:Peter Jeppesen
Bestyrelsemedlem:Kennet Hult
Bestyrelsemedlem:Chriistofer Avelon Sakarias Damgård
Suppleant:Jan Nyberg-Jørgensen
Suppleant:Henning Dahl
Suppleant:Pia Kure