Nyttige dokumenter

Som fotograf kan det være nødvendigt at få udfyldt en samtykkeerklæring mellem parterne, inden foto arbejdet på begynders. Her har klubben fået lov til at videre formidle Jens Pedersens dokument.