Generalforsamling 2023

Den 13 marts 2023 afhold klubben sin årlige generalforsamling.

Formandens beretning:

Sidste generalforsamling var den 11. april 2022. Der har siden sidste generalforsamling været afhold 17 arrangementer som er slået op på både klubben hjemmeside og på Facebook siden.

 • 25-04-2022 – Fototur rund Hammerknuden.
 • 09-05-2022 – Fototur Østkysten.
 • 20-05-2022 – Fotoklubben får nyt domicil og flytter fra Radioamatørenes klubhus til

 Multihuset Østerlars.

 • 23-05-2022 – Fototur til den gamle dyrepark i borrelyngen.
 • 06-06-2022 – Fototur til Helligdommen
 • 04-07-2022 – Fang motivet (sidste arrangement før sommerferien)
 • 30-07-2022 – Fotomarathon
 • 15-08-2022 – Vi ser på klubbens lys-udstyr og hvordan man sætter det op…
 • 12-09-2022 – Vi vil denne aften arbejde med studio lyssætninger.
 • 26-09-2022 – Macro foto, fokus stacking m.m.
 • 10-10-2020 – Speed Light. Hvordan bruger vi dem bedst. (TV2Bornholm var også

 forbi).

 • 24-10-2022 – Light Painting ved Rabækken
 • 07-10-2022 – Foredrag om fotografiets historie af Kristian Mailand.
 • 05-12-2022 – Gennemgang af nye filtre i Adobe RAW-converteren.
 • 16-01-2023 – Arbejde med DOF dybdeskarphed (praktiske eksempler).
 • 30-01-2023 – Natfoto Teori og øvelser del 1af2
 • 13-02-2023 – Natfoto Praktik (Sydhavnen)
 • 27-02-2023 – Portræt fotografering (med rigtige modeller)

Udover de faste arrangementer, er der igen i denne periode blevet annonceret og afholdt flere ture på vores Facebook gruppe som helt har været i privat regi. Det glæder mig som formand at se den aktivitet.

Vi er blevet flere. Der har efter vores fremvisning i TV2Bornholm været en stigning af tilmeldte medlemmer til vores klub. Det er dejligt. 

Klubben fik nyt domicil sidste forår, hvor vi flytte fra Radioamatørenes klubhus på Nørrekås i Rønne til Multihuset her i Østerlars. Vi fik indkøbt et skab til vores lysgrej og fik også hængt hejseværk og fotobaggrund op i vores lokale, så det er nemmere nu at opstille studio lys. Huset her er åbent 24/7 så man kan låse sig ind og bruge klubbens lokale og udstyr uden for vores faste klubaftner. Man skal dog sikre sig at lokalet (som er et dele lokale), ikke er optaget af andre arrangementer. Klubbens faciliteter er blevet bedre i det her store hus. Det er vi glade for.

Der er i løbet af 2022 og 2023 afholdt flere bestyrelsesmøder, hvor der er diskuteret forskellige tiltag.

Oprettelse af en lukket FB-gruppe som kun er for betalende medlemmer. Her er der tænkt, at der kan afholdes foto konkurrencer med afstemning, hvor præmie kunne være at få sit billede som cover på FB-gruppen el. lign. Gruppen er nu oprettet og der er sendt invitationer ud på mail til alle betalende medlemmer.

Emner til sæsonens kommende fototure og klubaftner.

Skovmotiver

Natfoto

Efterårsstemninger

Produktfoto

Portrætaften hvor man går sammen to og to (Øvet og nybegynder).

Undervisning i Photoshop/Lightroom.

Vi skal skift fra Mobile Pay BOX til foreningskonto i bank. 

Jeg vil slutte af med at sige tak til alle medlemmer som støtter op om vores klub, for uden jer var vi ikke noget, så tak for det.

Kennet Hult